O čoveku, krizi i teoriji

 U savremenom svetu o čoveku se može govoriti na više načina. Ta višeznačnost upućuje na jedan antropološki pluralizam u savremenom diskursu o pojmu čoveka. Taj antropološki pluralizam prvi je osvetlio i izrazio nemački filozof Maks Šeler (1874 - 1928) u prvoj polovini 20. veka. Tri preovlađujuća shvatanja čoveka koja su…

Imamo li slobodnu volju?

Da li je slobodni izbor realnost, ili je samo iluzija? Jedno od najstarijih pitanja u psihologiji, i u drugim oblastima kao što je filozofija, je da li ljudi imaju slobodnu volju. Odnosno, da li smo sposobni da biramo šta ćemo uraditi sa svojim životima? Naši izbori su slobodni, zar ne?…

Psihologija: zašto je toliko mnogo ljudi protiv GMO

Naučnici tvrde da GMO ne predstavljaju problem. No, javnost misli drugačije. Da li su naši strahovi racionalni? Kada pomislite na ljude koji negiraju nauku, možda će vam na um pasti oni koji smatraju da klimatske promene nisu stvarne, ili da vakcine uzrokuju autizam. No, najveći jaz između naučnika i javnosti…

DNK iz blata

Naučnici su došli do zapanjujuće nove tehnike u proučavanju ranih predaka ljudi: traže DNK u prastarim sedimentima na mestima poput pećina. „Mislim da imamo uverljive dokaze da su sekvence autentične,“ rekla je Viviane Slon sa Max Planck instituta evolutivne antropologije u Nemačkoj. Ovaj pristup se sada može koristiti za određivanje…

Otkriveno poreklo indonežanskog hobita(Homo florensiesis)

Najopsežnija studija kostiju „Homo florensiesisa“, vrste malih ljudi koji su pronađeni na indonežanskom ostrvu Flores 2013. godine, otkrila je nove dokaze o evoluciji hobita. Studija Australijskog nacionalnog univerziteta je otkrila da je vrsta Homo floresiensis, koja je nazvana hobiti zbog niskog rasta, najverovatnije srodna vrsti Homo habilis, jednoj od najranijih…

Novo

Aktuelno

Nauka

Društvo

Kultura