Moderno domaćinstvo

U prošlom veku izumljeni su mnogi uređaji i mašine koje nam olakšavaju život. Prvi usisivači nastali su 1904. godine. U početku su se koristili mehovi na ručni pogon koji su usisavali prašinu, a prvi električni usisivači počeli su se prodavati u Americi 1908.

Prve najjednostavnije mašine za pranje rublja počele su se koristiti još početkom 19. veka. Rublje se potapalo u drveno bure i mešalo okretanjem ručke. Godine 1920. mašine za pranje rublja bile su opremljene motorom, ali se rublje još uvek moralo cediti provlačenjem kroz valjke.

Prijatelji